Kontaktinformasjon
Gran Tre KS
Amundrudveien 86
2770 Jaren 

Tlf: 61 31 37 00
Faks: 61 31 37 01
Riktig valg av kledning øker verdien på boligen!
KjerneTre er enkelt forklart kledningsbord skåret fra kjerneveden i den innerste delen av trestammen. 
Kjerneved av gran er mer motstandsdyktig mot fukt, råte og sopp. Årsaken til dette ligger i to forhold: Når et grantre er ”voksent” så har kjernetredelen av stammen kun én funksjon, nemlig å holde treet oppe. All transport av vann og næring forgår i den ytterste delen av treet. Denne delen av stammen er uegnet til utvendig kledning og benyttes ikke av oss, i motsetning til flere andre leverandører. Årsaken er at vann lett trenger inn i ved fra denne delen av treet. Kjerneveden i gran har lukkede celler og er dermed å betrakte som ”impregnert” fra naturens side.

KjerneTre av saktevoksende gran har dessuten den egenskapen at det er tett mellom årringene, og at treet derfor er hardere og mindre porøst. Se vår serie avutvendig kledning.

Mer om KjerneTre under avsnittet Saktevoksende gran.

Dette betyr blant annet at KjerneTre ikke trenger så hyppig vedlikehold som annen utvendig kledning.

 

 

Søk
Page rendered: 24.01.2017 08:06:58
OXX.Authorization.User.Username: kjernetre (NO)